O nama

Od svog osnivanja 1989. godine agencija Miross se uspješno bavi organizacijom seminara, kongresa, specijalnih aranžmana i putovanja. Agencija ima Licencu A kategorije br. OTP 146/2021 i članica je mnogih domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, kao što su: IATA (International Air Transport Association), ICCA (International Congress and Convention Association), ASTA (Amercian Society of Travel Agents, International Chapter), YUTA (Jugoslovensko udruženje turističkih agencija), MCB-a (Montenegro Convention Bureau), PCMA, ATG, SCB, Lufthansa City Center, EventArchitect group i mnogih drugih.

Miross u 2018. godini

Agencija Miross od trenutka angažovanja na sebe preuzima sve vaše brige i obaveze oko organizacije željenih događaja – od rezervacije hotela i restorana preko organizovanja svih vrsta manifestacija, do same komunikacije sa vašim zvanicama, pružajući sve esencijalne i komplementarne usluge neophodne za uspješnu realizaciju događaja.

Sa više od 30 stalno zaposlenih radnika u Beogradu i Podgorici i na desetine spoljnih saradnika, agencija ima ugovore i sa svim beogradskim i svim vodećim hotelima u Srbiji. Ogranak u Crnoj Gori obavlja iste poslove i poslovnim ugovorima pokriva teritoriju cijele Crne Gore. Takođe, osim lokalnog tržišta, redovno sarađujemo i sa vodećim hotelima Evrope, bliskog Istoka, sjeverne Amerike i sjeverne Afrike.

Agencija je takođe uključena i u rezervacioni sistem AMADEUS, koji omogućava avio, hotelske, rent-a-car rezervacije u čitavom svijetu, kao i BSP za automatsko izdavanje avio karata.

Miross u 2018. godini

Vizija

Naša vizija: da budemo vodeća kompanija u kongresnom turizmu u regionu i vodeća kompanija za organizaciju službenih putovanja.

Misija

  • Planiramo budućnost naše kompanije i realizujemo planove u skladu sa principima održivog razvoja, promovišući te principe našim naručiocima i partnerima širom svijeta.
  • Uvažavamo naše naručioce i partnere, zaposlene i okruženje u kome radimo, naše vlasnike i društvenu zajednicu.
  • Primenjujemo najnovije tehnologije i „know-how“ i stalno unapređujemo i inoviramo naš rad.
  • Nastojimo da dostignemo kvalitet na najbolji moguć način.
  • Prevencija nesrećnih slučajeva i briga o bezbjednosti i zdravlju ljudi je naš prioritetni cilj.
  • Poštujemo zakonske zahtjeve i nastojimo da damo svoj doprinos smanjivanju siromaštva i opštem razvoju društvene zajednice.
  • Podstičemo timski rad, otvorenost i povjerenje, uvažavamo znanje bazirano na različitosti u porijeklu, iskustvu i pogledima.