Naši klijenti

Do sada smo organizovali mnoštvo konferencija i manifestacija za razne klijente, među kojima su od poznatijih FIAT, JIT, GE, FEST, Bitef, Grad teatar Budva, Belef, Infant, Sterijino pozorje i mnogi drugi.

Pružamo svoje usluge i domaćim i stranim preduzećima i organizacijama poput Narodne banke Srbije, Komisije za sprečavanje pranja novca, Ministratsva kulture, Ministartstva prosvjete, Centra za kulturu Stari grad, Medija centra, Agencije za borbu protiv korupcije, Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, Narodne Skupštine Srbije i drugih.

Takođe, pružali smo kompletnu logističku podršku u organizaciji seminara nevladinih organizacija: Građanske inicijative, CeSID, Beogradski centar za ljudska prava, Fond za otvoreno društvo, Fond centar za demokratiju, BEFPI, Centar za antiratnu akciju, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava, Glas razlike, Parnas, Nacionalna opservatorija, itd.

Od septembra 2006. smo ovlašćeni agent za sve agencije Ujedinjenih Nacija u Srbiji (UN, UNICEF, UNHCR, UNDP i druge) a od 2007. smo njihov zvanični agent i u Crnoj Gori. Od juna 2009. smo zvanični agent GTZa, kasnije GIZa – Njemačke vladine organizacije, za sva njihova službena putovanja.

UNICEF UN UNHCR GIZ

Budite i vi jedan od naših mnogobrojnih zadovoljnih klijenata.

Naftna Industrija Srbije je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi.
Japan Tobacco International (JTI) je najveći japanski investitor u Srbiji i ujedno najveći proizvođač duvana u Srbiji.
General Electric (GE) je multinational konglomerat sa sedištem u Bostonu, Sjedinjene Američke Države.
Zepter International - multinacionalna kompanija koja proizvodi, prodaje i distribuira ekskluzivne, visokokvalitetne proizvode.
Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je specijalizovana agencija Ujedinjenih Nacija koja se bavi zdravljem svetske populacije.
Više od 22 godine IBIS Instruments isporučuje održive proizvode i sisteme za efikasan monitoring i menadžment telekomunikacionih mreža.
Globalni lider u snabdevanju profesionalnih kupaca u oblasti montaže, sa više od 400 preduzeća u sastavu grupe.
Lider u oblasti sigurnosnog nadzora, sa više od 16.000 zaposlenih širom sveta.
Jedan od lidera u oblasti izgradnje nekretnina u jugoistočnoj Evropi.
Fincore je grupa kompanija (Fingaming, Finworks, Finbet) koje deluju u oblasti igara, obrade i analize podataka, finansija.
Niz državnih institucija Republike Srbije, kao što su Ministarstvo zdravlja, finansija, pravde, kulture, odbrane i drugi.
Institut za standardizaciju Srbije je nacionalno telo za standardizaciju Republike Srbije.
Razvojna agencija Srbije je agencija Vlade Republike Srbije osnovana za obavljanje razvojnih, stručnih i operativnih poslova.
Institut za društvene nauke istražuje osnovne društvene fenomene, unapređuje naučnu misao, razvija naučne metodologije u oblasti društvenih nauka.
Misija međunarodne organizacije ReSPA je jačanje regionalne saradnje u oblasti javne uprave na zapadnom Balkanu.
CIGRE Srbija je jedan od 58 nacionalnih komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže CIGRE.
BFPE pripada Mreži škola za političke studiјe Saveta Evrope. Ova mreža počela je sa radom pre više od četvrt veka.
Udruženje Intenzivista Srbije podržava i promoviše unapređenje znanja kao i najviše standarde u lečenju kritično obolelih.
Srpska Ortopedsko Traumatološka Asocijacija.
Udruženje ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.
Udruženje gastroenterologa Srbije.
Srpska uroginekološka asocijacija.
Društvo genetičara Srbije.
Viktimološko društvo Srbije.
Specijalizovana nevladina organizacija koja se bavi životima ljudi sa hendikepom.
Globalna organizacija za promociju, zaštitu i unapređenje slobode štampe.
Neprofitna, mreža medija i PR eksperata.
Neprofitna, nevladina mreža urednika i novinara južne, istočne, jugo-istočne i centralne Evrope.